วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (บ้านตากลาง)

ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก   ตั้งอยู่ที่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 58 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอสนม 55 กิโลเมตร จากสนมถ้าใช้เส้นทางตัดออกมาทางบ้านพลับ ผ่านบ้านหนองแวง ทะลุบ้านท่าศิลา อ.ท่าตูม ระยะทางรวมประมาณ 40 กิโลเมตร
ชาวบ้านตากลางเป็นชาวกวย ในอดีตชาวกวยที่นี่มีอาชีพในการคล้องช้างป่า มาฝึกช้างไว้ใช้งาน และเป็นสัตว์เลี้ยงประจำครอบครัว สิ่งที่น่าสนใจสำหรับหมู่บ้านช้าง คือ เป็นชุมชนที่มีขนบธรรมเนีัยมประเพณี วิถีชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร ทั้งคนและช้างมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกัน พึ่งพาเกื้อกูลกันและกันตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา

กิจกรรม
- การแสดงช้างทุกวันๆ ละ 2 รอบ รอบเช้า 10.00 น. และรอบบ่าย 14.00 น.
- ดูช้างอาบน้ำทุกวัน เวลา 15.00 - 16.30 น.
- นั่งช้างชมธรรมชาติรอบหมู่บ้าน โดยมีอัตราการให้บริการดังนี้
     - นั่งช้าง 20 นาที คนไทยท่านละ 100 บาท ชาวต่างชาติท่านละ 200 บาท
     - นั่งช้าง 40 นาที คนไทยท่านละ 200 บาท
     - นั่งช้าง 60 นาที คนไทยท่านละ 600 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คชศึกษา โทร. 044 145 050 หรือที่ www.changsurin.org

หมายเหตุ : บัตรเข้าชมศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ราคาบัตร 50 บาท/ท่าน


Ban Ta Klang, Elephant Study Center

Ban Ta Klang, Tambon Kapho, Amphoe Tha Tum

This ancient Kui village has raised elephants for hundreds of years, since the time when their ancestors settled down in the Dry evergreen forest at the juncture of the Mun and the Chi Rivers. This area had abundant food to feed retired war elephants, which were earlier sent to Ayutthaya as tax in kind instead of being conscripted.

In the old days, pachi, the head of mahouts, led a number of fellow mahouts to catch wild elephants in Cambodia. The international conflict in that country put a stop to this practice. Elephant raising in Surin, however, continues unabated, as young elephants are born every year.

The Kui reject the employment of elephants in hard work, such as logging, which is more popular in the North, Elephants, like friends or sons, grow side by side with them. Their bond is indivisible.

While no wild elephants are rounded up now, domesticated elephants prolong the art of mahouts. When young elephant reaches the age of 1 or 2 years old, it needs to be trained to receive such orders as helping mahout to its back, turn left - right, walk forward - backward, etc.

In the former time, elephants were trained at home. Now there exists an elephant training center near the Elephant Study Center, to train teenage elephants. Elephant has good memory and can learn several tricks with regular practices.
อัพเดทภาพเพิ่มเติม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556
อัพเดทภาพเพิ่มเติม
เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557


ดู ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น