วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

หัวหน้าส่วนราชการ อ.สนม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ

โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี นำโดย..นายเสรี  หอมเกษร นายอำเภอสนม และหัวหน้าส่วนราชการ อ.สนม จ.สุรินทร์ ระว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน พ.ศ. 2554

หมายเหตุ : นายบวรเทพ  มีศิริ ปลัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอสนม ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้ประชาชนชาวอำเภอสนมได้เรียนรู้ประสบการณ์การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย จึงได้ให้ "คุณน้อย" ตัวแทนจากเว็บสนม ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ www.websanom.com ไปยังประชาชนชาวอำเภอสนม และผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยถึงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานโครงการดังกล่าว...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น