วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

บายศรีสู่ขวัญ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย...เทศบาลตำบลสนมได้เล็งเห็นคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านโคกสะอาดกับงานหัตถกรรมบายศรีสู่ขวัญ เืพื่อต่อยอดถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักเีรียนโรงเรียนสนมศึกษาคาร ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554
ภาพบน : พานบายศรีสู่ขวัญ


ดู วัดศรีสว่างโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น