วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

วันเด็กแห่งชาติ 2555 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 จทบ.ส.ร. (จังหวัดทหารบกสุรินทร์) ร่วมกับ ร.23 พัน.3 , สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ , สถานีวิทยุออไทร์มเรดิโอมีเดีย ณ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555


วันเด็กแห่งชาติ โดย... ร.23 พัน.3 ร่วมกับ ร้านเสียงไพศาลสุรินทร์ , ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ , องค์การสื่อสารมวลชนฯ จ.สุรินทร์ , สถานีวิทยุระบบเอฟเอ็ม 105.5 , บริษัท สุรินทร์ พีเอ็ม 1994 จำกัด , ร้านฮุยสกุลแก๊ส , โรงสีไฟเกียรติอาภาเดช

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 คือ " สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี "
ดู ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " วันเด็ก "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น