วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

ป่าบ้านขาม

ป่า้บ้านขาม บ้านขาม หมู่ที่ 3 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

ป่าบ้านขาม ให้ประโยชน์กับชุมชนมากมาย และเป็นผืนป่าที่มีขนาดใหญ่ จึงมีผู้คนเข้ามาหาประโยชน์จากป่าแห่งนี้จากหลายที่ ได้แก่ ประชาชนจาก ต.นานวน - ต.หัวงัว - ต.แคน อ.สนม และ ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์


ประโยชน์ที่ได้จากป่าแห่งนี้
1. ช่วงกลาง-ปลายฤดูฝน เดือนมิถุนายน - กันยายน ของทุกปี ณ ป่าบ้านขาม คราคร่ำไปด้วยผู้คนที่เข้ามาหาเห็ดเพื่อนำไปรับประทาน บ้างก็นำไปเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตน เห็ดที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดละโงก เห็ดมันปู เห็ดน้ำหมาก เห็ดหน้างัว เห็ดข้าวแป้ง เห็ดหาด เห็ดถ่าน เห็ดตาโล่ เห็ดเผิ่ง เห็ดหลังแหล่ เห็ดหน้ามอม เห็ดบานค่ำ เห็ดข้าวตอกแตก เห็ดปลวก เห็ดข้าวไค เห็ดเผาะ เห็ดขอน เห็ดขี้จั๊กโรย เห็ดหัวหญ้า... เห็ดที่เอ่ยมาข้างต้นล้วนเป็นเห็ดที่สามารถนำมารับประทานได้ และมีประโยชน์ทางโภชนาการ (นอกจากนี้ยังพบเห็ดมีพิษอีกหลายชนิดที่... หากรับประทานเข้าไป ส่งผลเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เห็ดบางชนิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว) พบว่า... ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว มีโอกาสพบดอกเห็ดมากเป็นพิเศษ ตัวอย่างช่วงเหตุการณ์ที่อากาศร้อนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (ฝนทิ้งช่วงไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้องมีแดดจ้า) แล้วมีฝนตกหนักในเวลาต่อมา ทำให้อากาศร้อนอบอ้าว เกิดความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อเห็ดหลากชนิดในการเจริญเติบโตของดอกเห็ดเร็วกว่าช่วงอากาศปรกติ จึงพบเห็ดมากในช่วงนี้ และเป็นโอกาสทองของนักหาเห็ดป่าจากทั่วทุกสารทิศ คนในพื้นที่ดูจะได้ประโยชน์มากกว่าใคร เพราะรู้ว่าฝนตก หรือไม่ตก ปริมาณน้ำฝน มาก หรือน้อยในช่วงใดบ้าง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฝนที่ได้จึงมีผลต่อความแม่นยำในการคาดการณ์ถึงปริมาณดอกเห็ดในผืนป่าบ้านขาม ดังกล่าว...

ไกด์ไลน์เกี่ยวกับสถิติฝนตกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 - 2554) เขตพื้นที่ใกล้เคียง คือ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
- สถิติฝนตก บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554 ...รายละเอียด
สถิติฝนตก บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ปี พ.ศ. 2553 ...รายละเอียด


2. ประโยชน์ที่ได้จาก "ไม้"  ณ ป่าบ้านขามแห่งนี้ อาทิ ชาวบ้านเข้าไปหาไม้แห้งที่ตายแล้วนำมาหุงต้มอาหาร หรือก่อไฟให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายในช่วงฤดูหนาว รวมไปถึงไม้คันจ้อง และอื่นๆ ...

3. ประโยชน์อื่นๆ อาทิ ล่าสัตว์จำพวก นก หนู งู รวมไปถึงพืช และผลไม้ป่าอื่นๆ ...

ดู ป่าบ้านขาม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ป่าเห่ว บ้านทัพไทย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
2. โครงการบวชป่าหนองย่าจันทร์ บ้านสำโรง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น