วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปราสาทสังแก - วัดปราสาทธาตุโบราณ

ปราสาทสังแก อยู่ห่างจากตลาดสดเทศบาลตำบลสังขะ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดปราสาทธาตุโบราณ บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์


ปราสาทสังแก  โบราณสถาน ปราสาทสังแก ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดปราสาทธาตุโบราณ  ตำบลโคกสมบูรณ์  หมู่ที่ 5 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  อยู่ห่างจากอำเภอสังขะออกมาทางเส้นทางสังขะ-ศีขรภูมิ  ด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 2371 ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร

จากคำบอกเล่าของพระที่จำพรรษา ณ วัดปราสาทธาตุโบราณ เล่าว่า... ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอม สร้างโดยชายคนหนึ่งต้องเดินทางไปเอาดินบริเวณหนองน้ำด้านหลังวัด ด้วยระยะทางร่วม 1 กิโลเมตร ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นเขตของเขมรยุคคอมมิวนิสต์ (เข้าใจว่าน่าจะเป็นยุคเขมรแดง) และต่อมาถูกทิ้งปล่อยให้ว่างร้างไป ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย และได้กลายมาเป็นเพียงทางที่ใช้ผ่านสัญจรเพื่อเดินทางไปศรีสะเกษ และเรียกว่า “ป่าช้าปราสาท” ในสมัยนั้น

ผู้เฒ่าผู้แก่ดั้งเดิมที่นี่ ได้เล่าสืบทอดกันมาว่า... เห็นปราสาทแห่งนี้มานานพอกับปราสาทยายเหงา ประเภทของปราสาทยังไม่ทราบแน่ชัด และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

ชื่อ ปราสาทสังแก ( “สังแก” เป็นภาษาท้องถิ่น เป็นชื่อที่ใช้เรียกต้นไม้ชนิดหนึ่ง )  มีที่มาจากที่บริเวณปราสาทมีต้นสังแกจำนวนหลายต้นขึ้นอยู่บริเวณรอบปราสาทนั้น

โบราณสถาน ปราสาทสังแก อยู่ห่างจากปราสาทยายเหงาประมาณ 10 กิโลเมตร หากวัดระยะทางตัดตรงตามทางเดินแต่โบราณ ระยะทางโดยประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร
ดู ปราสาทสังแก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


วัดปราสาทธาตุโบราณ
หมู่ที่ 5 บ้านโคกสมบูรณ์ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์


ประวัติ และความเป็นมา วัดปราสาทธาตุโบราณ
วัดแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ เดิมเป็นป่าช้า ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ มีปราสาทโบราณตั้งอยู่ 1 หลัง  วันหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเดินทางมาจากศรีสะเกษมาธุดงค์ และได้ปักกรดที่บริเวณปราสาทแห่งนี้  มีชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปหาของป่ามาพบเข้า จึงนำข้าวปลาอาหารมาถวาย พร้อมกับเชิญอยู่ต่อจนกว่าจะออกพรรษา โดยชาวบ้านได้สร้างที่พักให้ เป็นแบบกระท่อมมุงด้วยหญ้าแฝก พระรูปนี้เป็นพระนิกายธรรมยุติ (สายหลวงปู่ดุลย์) ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว เมื่อออกพรรษาชาวบ้านจึงเชิญอยู่ต่ออีก จึงเกิดสำนักสงฆ์ ณ ที่แห่งนี้ขึ้นมา  ใช้ชื่อว่า “วัดป่าธาตุโบราณ” และต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดบ้านธาตุโบราณ” และได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด ชื่อ “วัดปราสาทธาตุโบราณ” จวบจนปัจจุบัน


ดู วัดปราสาทธาตุโบราณ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ร้านก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ "คุณแก้ว" บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
2. ปราสาทยายเหงา บ้านพูนทราย หมู่ที่ 9 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
3. ตลาดสดเทศบาลตำบลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
4. ปราสาทภูมิโปน บ้านภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
5. ปราสาทเมืองที บ้านเมืองที ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
6. ปราสาทศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
7. ปราสาทจอมพระ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น