วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านตาเพชร

การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554


นายมานพ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาเพชร นำคณะครู ประชุมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ได้ผลสรุปดังนี้
1. โรงเรียน ร่วมกับชุมชนบ้านตาเพชร ทำบุญผ้าป่าศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน พ.ศ. 2554
2. ปรับปรุงบริบทเสาอาคารโรงเรียนยกสูง 3 ห้อง (ภายหลังจากบุญผ้าป่า เดือนเมษายน 2554)
3. ร่วมทำบุญตักบาตรโรงเรียน ในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กล่าวแจ้งประกาศถึงผลงานของโรงเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองทราบ
1. ผลสอบ NT ระดับชั้น ป.3 ปี 2554 โรงเรียนบ้านตาเพชร ได้ลำดับที่ 6 ของเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จากโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 223 โรงเรียน

ผลการแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนบ้านตาเพชร
1. เสริม  เพ่งพินิจ
2. อุดม  แสนขว้าง
3. สมพร  คำพินิจ

รายนามผู้บริจาคเงินสร้างห้องประชุม โรงเรียนบ้านตาเพชร
1. ผอ.มานพ  สุขเกษม   จำนวน 10,000 บาท
2. วนิศรา  ทองคำ (ครู/ครูชำนาญการพิเศษ) จำนวน 10,000 บาท
3. ชลดา  สมทิพย์ (ครู/ครูชำนาญการพิเศษ) จำนวน 10,000 บาท
4. ยิ่งยศ  โหน่งประดิษฐ์ (ครู/ครูชำนาญการ) จำนวน 1,000 บาท
5. อาทร  สวัสดี  (ครูผู้ช่วย) จำนวน 1,000 บาท
6. สุพิน  แก้วกรวย (ช่างคุรุภัณฑ์ 3) จำนวน 500 บาท


  ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตาเพชร  
  ร่วมทำบุญผ้าป่าโรงเรียน เพื่อนำทุน  
  ไปพัฒนาโรงเรียนบ้านตาเพชร  
  ติดต่อ ผอ. โรงเรียนบ้านตาเพชร  
  ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 083 100 2523  ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ www.bantapet.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น