วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทศกาลปลาไหล อ.ชุมพลบุรี

งานเทศกลาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 2554 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดู ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น