วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก บ้านโพนโก ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์


























ดู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า



ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน อ.สนม จ.สุรินทร์
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น