วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หนองขวาว สระประปาสังขะ

สระหนองขวาว สระประปา อยู่ติดกับอุทยานขุนมูลศาสตรสาทร และอยู่ช่วงกลางระหว่างสามหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเขวา บ้านชบ และบ้านสังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์


ภาพบน และล่าง : สระประปา ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ภาพบน และล่าง : หนองขวาว ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ภาพบน : หนองขวาว (ซ้าย) , สระประปา (ขวา) ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์


ภาพบน : สระประปา ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ภาพล่าง : หนองขวาว ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ภาพบน และล่าง : ลานกิจกรรม ชุมชนรักสุขภาพ
ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์


ประกาศ  ห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิด ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์เข้ามาดื่มและสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท เทศกิจ เทศบาลตำบลสังขะสำนักงานเทศบาลตำบลสังขะ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,550,000 บาท
ก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนทั่วไป


สถานีสูบน้ำดิบหนองขวาว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ดู หนองขวาว สระประปาสังขะ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. อุทยานขุนมูลศาสตรสาทร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น