วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน อ.สนม จ.สุรินทร์


ดู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก บ้านโพนโก ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น