วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนสนม 1 ครั้งที่ 2

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนสนม 1 (ประจำปี 2554) ครั้งที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย... เครือข่ายโรงเรียนสนม 1 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์


การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่...
1. โรงเรียนบ้านโพนดวน "จำลองวิทยา"
2. โรงเรียนสนมศึกษาคาร
3. โรงเรียนหนองอียอ
4. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
5. โรงเรียนบ้านโนนเซียง
6. โรงเรียนบ้านสำโรง
7. โรงเรียนบ้านอาเลา
8. โรงเรียนบ้านเป้า
9. โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
10. โรงเรียนบ้านโพนโกดู สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนสนม 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น