วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผ้าป่า รพ.สนม ณ วัดป่าอตุโลฯ

บุญผ้าป่ามหากุศล และพิธีฉลองสมณศักดิ์ - พัดยศ พระครูสุทธิปัญญาภรณ์ พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ณ วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น