วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ป่าหนองจันทร์

ป่าหนองจันทร์ เป็นผืนป่าขนาดกลาง อยู่บริเวณเขตพื้นที่ระหว่าง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสนม - บ้านโคกสะอาด และ บ้านสำโรง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ป่าหนองจันทร์ มีลักษณะเป็นป่าโปร่งสลับป่าทึบในบางช่วง ค่อนไปทางป่าโปร่งเป็นส่วนมาก หากกะคะเนด้วยสายตา พบว่า... เป็นป่าโปร่งประมาณ 80% และป่าทึบ 15% อีกส่วนที่เหลือ 5% เป็นที่โล่ง (อ้างอิง : 11 ม.ค. 2555)

ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ณ ป่าหนองจันทร์แห่งนี้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ และมีต้นไม้ใหญ่แลดูหนาตา และให้ความร่มรื่นยิ่งนัก มีผู้คนเข้าไปหาประโยชน์ในป่าเป็นประจำ ได้แก่ ฟืน พืชป่าที่รับประทานได้ อาทิ เห็ดต่างๆ ผักติ้ว เครืออีโก่ย ข้าวเม่า บักต้องแล่ง บักผีผ่วน บักงู บักถ่วย บักหวดข่า บักแต้ (ลูกแต้) บักหว่า (ลูกหว้า) บักผาดพา บักโก เผือก มัน และอื่นๆ..... และยังเป็นที่กำจัดขยะกองโตในสมัยนั้น


ดู ป่าหนองจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ป่าเห่ว บ้านทัพไทย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
2. โครงการบวชป่าหนองย่าจันทร์ บ้านสำโรง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
3. ป่าบ้านขาม บ้านขาม หมู่ที่ 3 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น