วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ศาลหลักเมือง สุรินทร์

ศาลหลักเมือง สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์


ประวัติ และความเป็นมา
ศาลหลักเมืองสุรินทร์ เป็นสถานที่สำคัญ และเป็นที่นับถือคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร เดิมเป็นเพียงศาลไม่มีเสาหลักเมือง มีมานานกว่าร้อยปี เมื่อปี พ.ศ. 2511 กรมศิลปากรได้ออกแบบสร้างศาลหลักเมืองใหม่ เสาหลักเมืองเป็นไม้ชัยพฤกษ์มาจากนายประสิทธิ์ มณีกาญจน์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเสาไม้สูง 3 เมตร วัดโดยรอบเสาได้ 1 เมตร ทำพิธียกเสาหลักเมืองและสมโภช เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2517


พ.ศ. 2513 นายสอง (สองเมือง)  ศรีสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่ทรุดโทรมมาก จึงได้รับเป็นผู้จัดหาเงิน โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยการฝึกเด็กหนุ่มในจังหวัดสุรินทร์ เล่นสิงห์โต ออกเล่นคาราวะชาวบ้านในจังหวัด และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอรับบริจาคจนเพียงพอกับการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง


และต่อมาได้พัฒนารูปแบบศาลหลักเมือง ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเขมรและไทยเข้าด้วยกันอย่างสวยงาม แลดูใหญ่โตอลังการ ดังภาพในปัจจุบัน (อ้างอิง : 7 ม.ค. 2555)ภาพบน และล่าง : เสาหลักเมือง สุรินทร์
ดู ศาลหลักเมือง สุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ บ้านสังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
2. ขุดพบ พระพุทธรูป เทวรูป ที่ศาลหลักเมืองจารพัต บ้านจารพัต ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
3. ศาลหลักบ้าน บ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น