วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บ้านโนนธาตุ - บ้านหนองคู - บ้านคูยวน

หมู่ที่ 5 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนธาตุ , บ้านหนองคู และบ้านคูยวน 

บ้านโนนธาตุ
หมู่ที่ 5 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

ประวัติ
บ้านโนนธาตุ ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2471 โดย.. นายนาม พุดชู  เป็นผู้ก่อตั้งเป็นคนแรก และนายนาม พุดชู  เป็นผู้ใหญ่บ้าน ที่มาชื่อบ้าน "โนนธาตุ" ด้วยเพราะมีธาตุเก่าตั้งอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2497 ทางราชการ ได้ตั้งบ้านหนองระฆังเป็นตำบล บ้านโนนธาตุ ได้เปลี่ยนจากหมู่ที่ 23 เป็นหมู่ที่ 10 และในปีปี พ.ศ. 2535 ได้จัดตั้งหมู่บ้านหนองอียอ เป็นตำบล บ้านโนนธาตุจึงได้เปลี่ยนจากหมู่ที่ 10 เป็นหมู่ที่ 5 มาจวบจนปัจจุบันนี้ และมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วจำนวน 8 คน

ภาษาที่พูดส่วนใหญ่ คือ กูย  และนับถือศาสนาพุทธ และมีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายโสภณ  แสงสี (อ้างอิง : 6 ต.ค. 2554)

ที่พักสงฆ์ โนนธาตุศิลาราม
บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์


บ้านคูยวน
หมู่ที่ 5 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
บ้านหนองคู
หมู่ที่ 5 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์


ดู หมู่ที่ 5 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. บ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
2. บ้านหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น