วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ทำบุญ ๙ วัด ณ วัดป่าบ้านทัพไทย

พุทธศาสนิกชนตำบลสนมร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านทัพไทย   บ้านทัพไทย หมู่ที่ 10 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นวัดสุดท้ายของการทำบุญ ๙ วัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

หมายเหตุ : พระสงฆ์ ณ วัดป่าแห่งนี้ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว คือ มื้อเช้า ดังนั้นจึงต้องถวายภัตตาหารในตอนเช้า

ปฏิทินกิจกรรมทำบุญ ๙ วัด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555
ของชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสนม เทศบาลตำบลสนม องค์การบริหารส่วนตำบลสนม

1. วันที่ 18 กันยายน 2555 วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ (ถวายภัตตาหารเช้า)
2. วันที่ 19 กันยายน 2555 วัดบึงบ้านสนม (ถวายภัตตาหารเพล)
3. วันที่ 20 กันยายน 2555 วัดศรีสว่างโคกสะอาด (ถวายภัตตาหารเพล)
4. วันที่ 21 กันยายน 2555 วัดธาตุ (ถวายภัตตาหารเพล)
5. วันที่ 24 กันยายน 2555 วัดธรรมรังสี โสกแดง (ถวายภัตตาหารเพล)
6. วันที่ 25 กันยายน 2555 วัดหนองพลับ (ถวายภัตตาหารเพล)
7. วันที่ 26 กันยายน 2555 วัดบ้านนาศรีสุข (ถวายภัตตาหารเพล)
8. วันที่ 27 กันยายน 2555 วัดบ้านสำโรง (ถวายภัตตาหารเพล)
9. วันที่ 28 กันยายน 2555 วัดป่าบ้านทัพไทย (ถวายภัตตาหารเช้า)


 
 


ดู วัดป่าบ้านทัพไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น