วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ทำบุญ ๙ วัด ณ วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์


พุทธศาสนิกชน  ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ร่วมทำบุญ ณ วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  เริ่ม...วัดแห่งแรกของการทำบุญ หนึ่งในโครงการทำบุญ ๙ วัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

หมายเหตุ : พระสงฆ์ ณ วัดป่าแห่งนี้ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว คือ มื้อเช้า ดังนั้นจึงต้องถวายภัตตาหารในตอนเช้า

ปฏิทินกิจกรรมทำบุญ ๙ วัด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555
ของชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสนม เทศบาลตำบลสนม องค์การบริหารส่วนตำบลสนม

1. วันที่ 18 กันยายน 2555 วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ (ถวายภัตตาหารเช้า)
2. วันที่ 19 กันยายน 2555 วัดบึงบ้านสนม (ถวายภัตตาหารเพล)
3. วันที่ 20 กันยายน 2555 วัดศรีสว่างโคกสะอาด (ถวายภัตตาหารเพล)
4. วันที่ 21 กันยายน 2555 วัดธาตุ (ถวายภัตตาหารเพล)
5. วันที่ 24 กันยายน 2555 วัดธรรมรังสี โสกแดง (ถวายภัตตาหารเพล)
6. วันที่ 25 กันยายน 2555 วัดหนองพลับ (ถวายภัตตาหารเพล)
7. วันที่ 26 กันยายน 2555 วัดบ้านนาศรีสุข (ถวายภัตตาหารเพล)
8. วันที่ 27 กันยายน 2555 วัดบ้านสำโรง (ถวายภัตตาหารเพล)
9. วันที่ 28 กันยายน 2555 วัดป่าบ้านทัพไทย (ถวายภัตตาหารเช้า)

ดู วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ "
2. ผลการค้นหา คำค้น " วัดป่า "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น