วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.สนม จ.สุรินทร์

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่   ครั้งนี้สัญจรไปที่ วัดแจ้งนานวน บ้านนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยความร่วมมือจากส่วนราชการอำเภอสนมหลายภาคส่วน ได้แก่ อำเภอสนม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตพื้นที่ตำบลนานวน รพ.สต.บ้านนานวนให้บริการนวดเท้าฟรี  จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากกลุ่มอาชีพ กศน.อำเภอสนม และพัฒนาชุมชนอำเภอสนม  และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีจากสรรพากรอำเภอสนม และความรู้ เอาใจใส่กับการดูแลสุขภาพสุขภาพที่ดีโดยสาธารณสุขอำเภอสนม  สถานีตำรวจภูธรสนม... และที่โดดเด่นสำหรับอำเภอยิ้มครั้งนี้ คือ  สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี ได้ออกมาให้บริการฟรี ทั้งเอกสาร และคำปรึกษาด้านกฏหมายแก่ประชาชน และอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบ้านนานวน คือ การนวดเท้า  และมีอีกกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่จากเดิม คือ การแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านกับส่วนราชการอำเภอสนม อย่างสนุกสนาน และเป็นกันเองอีกด้วย นับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้วนหน้าจากโครงการดังกล่าวดู วัดแจ้งนานวน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " อำเภอยิ้ม "
2. ผลการค้นหา คำค้น " นานวน "
3. วัดแจ้งนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น