วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ


งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ บุญเดือนสาม วัดโพธิ์ศรีธาตุ บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

















































ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น