วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน

ฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน    หมู่ที่ 7 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นฝายน้ำล้นที่เก็บกักน้ำหนองกลาง บ้างก็เรียก  " อ่างเก็บน้ำ บ้านกุดมะโน "  เป็นแหล่งน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามในฤดูฝน และเป็นอีกแห่งที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าตูม  ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม น้ำจะลดแลเห็นหาดทรายที่สวยงาม  ฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตูม ประมาณ 18 กิโลเมตร


การเดินทางไปยังฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน
เส้นทางจาก อ.ท่าตูม บนทางหลวงหมายเลข 215 รวมระยะทางจากที่ว่าการอำเภอท่าตูมประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางชนบท บ้านสะเอิง และต่อไปยังบ้านกุดมะโน ต.โพนโครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อีกประมาณ 6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากที่ว่าการอำเภอท่าตูม ถึง ฝายน้ำล้น บ้านกุดมะโน ประมาณ 20 กิโลเมตร


ภาพบน และล่าง : ทางแยกจาก ทล. 215  เลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านสะเอิง











ภาพบน และล่าง : เลี้ยวขวา เข้าสู่บ้านกุดมะโน









ภาพบน และล่าง : อ่างเก็บน้ำบ้านกุดมะโน













ดู ฝ่ายน้ำล้น บ้านกุดมะโน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า



ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " อ่างเก็บน้ำ "
2. ผลการค้นหา คำค้น " แหล่งท่องเที่ยว "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น