วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนสนม 2การแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับเครือข่าย  ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวงัว " แท่นศิลาวิทยา " ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์  โดย...  เครือข่ายโรงเรียนสนม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้แก่
- โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา"
- โรงเรียนบ้านกาพระ
- โรงเรียนบ้านหนองครก
- โรงเรียนผาแดงวิทยา
- โรงเรียนบ้านนานวน
- โรงเรียนบ้านตาเพชร
- โรงเรียนบ้านหัวนา
- โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม"
- โรงเรียนบ้านโนนจาน
- โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
- โรงเรียนบ้านแคนน้อย
- โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี
- โรงเรียนบ้านนายม
- โรงเรียนบ้านหนองระฆัง
- โรงเรียนบ้านสะทืด
- โรงเรียนบ้านนาดีดู โรงเรียนบ้านหัวงัว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " กีฬาเครือข่าย "
2. ผลการค้นหา คำค้น " บ้านหัวงัว "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น