วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสนม ผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับกระทรวง

19 พฤษภาคม 2553      คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลสนม โดยมีเครือข่ายร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น วัด โรงเรียน และชุมชนหมู่ต่างๆ พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เดินทางมาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปปรับใช้ และขอรับการตรวจประเมินในต่อไป...

ต่อมา...งานสุขศึกษาฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับกระทรวง และเข้ารับใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  ณ   โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย...นางสาวจารุวรรณ  เหมเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา เป็นผู้เข้ารับใบประกาศในครั้งนี้


นางสาวจารุวรรณ  เหมเงิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ดู + โรงพยาบาลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. โรงพยาบาลสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น