วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

นิติศาสตร์ ปี 1 ม.อุบลฯ เยี่ยมสวนพุทธเกษตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาโครงการสร้างสำนึกสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นำความรู้โดย...อาจารย์อวยชัย  แสงกล้า บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553ดู กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลื้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. สวนพุทธเกษตร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น