วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 @ งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสนม (ข้อมูลย้อนหลัง)

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ร่วมกับ งานสุขศึกษา โรงพยาบาลสนม ได้ดำเนินเพื่อกิจกรรมพบปะประชาชน อาทิ บริการตัดผมให้ฟรี, ตรวจสุขภาพฟรี และอื่นๆ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

ปฏิทินลำดับการออกพบปะประชาชนครั้งต่อไป
ครั้งที่   5  :  11 ก.พ. 54 ณ ศาลาวัดสิลาโนนเปือย หมู่ที่ 7 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
ครั้งที่   6  :  4 มี.ค. 54 ณ ศาลาวัดแจ้งหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
ครั้งที่   7  :  26 เม.ย. 54 ณ ศาลาวัดศิริหนองครก หมู่ที่ 4 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์
ครั้งที่   8  :  10 พ.ค. 54 ณ ศาลาวัดบ้านทัพไทย หมู่ที่ 10 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ครั้งที่   9  :   9 มิ.ย. 54 ณ ศาลาวัดบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์
ครั้งที่  10 :   15 ก.ค. 54 ณ ศาลาวัดสว่างเป้า หมู่ที่ 4 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
ครั้งที่  11 :  18 ส.ค. 54 ณ ศาลาวัดอุดรโนนจาน หมู่ที่ 7 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
ครั้งที่  12 :  7 ก.ย. 54 ณ วัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ในงานสมโภชพระประธาน วัดศรีสว่างโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น