วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธีเปิดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2557

พิธีเปิดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2557 ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 5 พ.ย. 2557 เวลา 16.00 น.
พิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามแสดงช้างสุรินทร์
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ครั้งที่ 54 ระหว่างวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2557 รวม 12 วัน ที่สนามกีฬาศรีณรงค์ และจัดงานแสดงช้างในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุริ­นทร์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไ­ทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอันดีงาม และอนุรักษ์การแสดงช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลั­กษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

โดยในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมประวัติความเ­ป็นมาอันยาวนานซึ่งแสดงถึงความผูกพันระหว่­างคนกับช้างผ่านการแสดงของช้าง การจำลองพิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง การแสดงการคล้องช้าง การชักเย่อคนกับช้าง ช้างเตะฟุตบอล การจำลองขบวนช้างศึกสงครามยุทธหัตถี การแสดงความสามารถของช้าง การแสดงของช้างน้อยน่ารักแสนรู้ การออกร้านของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดร้องเพลง การเดินแบบผ้าไหม การประกวดของดีเมืองสุรินทร์ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการออกร้านธารากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. ผลการค้นหา คำค้น  " งานช้างสุรินทร์ "


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น