วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

งานราตรีสีขาว ประจำปี 2557


จัดงานครั้งแรก โดย... ชมรมพยาบาล จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น