วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 13.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ทอดพระเนตรแปลงปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ นำเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 จำนวน 3 กิโลกรัม มาปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ 25 ตารางวา เพื่อเป็นตัวอย่างการลดต้นทุนการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง เริ่มจากคัดเมล็ดพันธุ์ เตรียมดิน เพาะกล้าในถาด และปลูกด้วยวิธีโยนกล้าไปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่าน มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาแปลงปลูก ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ตรวจสอบและตัดข้าวปนในนาตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปัจจุบันต้นข้าวอยู่ในระยะออกรวง เจริญเติบโตดีมาก คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรได้ต่อไปที่แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ทรงเกี่ยวข้าวพื้นเมืองพันธุ์เหลืองบุญมา เป็นข้าวเหนียวนาสวนที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์เก็บรวบรวมจากเกษตรกรใน "โครงการวิจัย การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์และฟื้นฟูเชื้อพันธุกรรมข้าว พื้นที่บ้านไทรงาม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์" มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเบาเก็บเกี่ยวได้เร็วในช่วงปลายเดือนตุลาคม และใช้ทำขนมในเทศกาลออกพรรษา จากนั้น ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการข้าวมะลินิลสุรินทร์ เป็นผลงานวิจัยที่กรมการข้าวศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2556 ข้าวมะลินิลสุรินทร์ เป็นข้าวเจ้าหอมต่างสี ข้าวกล้องมีสีม่วงดำ เมล็ดข้าวเรียวยาว เมื่อหุงสุกจะเหนียว นุ่ม กลิ่นหอม นอกจากนี้ยังพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากการสกัดข้าวดิบและข้าวกล้องมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ ปัจจุบันศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม ทั้งสิ้น 222 เชื้อพันธุ์ นำมาปลูกแสดงเพื่อการอนุรักษ์ และเป็นแหล่งฟื้นฟูความหลากหลายทางพันธุกรรมสำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะตามที่ต้องการ เช่น ต้านทานต่อศัตรูข้าว รวมถึงใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษเฉพาะของข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น คุณค่าทางโภชนาการ โภชนบำบัด และเภสัชการ ที่สามารถนำไปพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเฉพาะพื้นที่ต่อไปได้ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น