วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บรรยากาศประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

บรรยากาศประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.08 น.


วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 13.08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 พระราชทาน บ้านกันโจรง ซึ่งในปี2557 ได้ดำเนินการปลูกทั้ง 174 ไร่ จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหสัดสุรินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2543 แรกเริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบโรงเรียนเกษตรกรและผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสำหรับกระจายในชุมชน โดยได้เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เมื่อปี 2556 โดยดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวส่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับกระจายในชุมชน ซึ่งในปี 2556 ได้ดำเนินการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในโครงการรวมทั้งสิ้น 153 ไร่ ได้ผลผลิต 45 ตัน และมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนรวมทั้งสิ้น 124 ตัน โอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ และทรงเยี่ยมราษฎรจาก 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกระหาดที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จาก "โครงการรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี" ซึ่งได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน สำหรับมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมพระ อำเภอสังขะ และอำเภอสำโรงทาบ รวมทั้งสิ้น 140,000 ตัว โดยมีเป้าหมายการผลิตรวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว พร้อมกันนี้ราษฎรในพื้นที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 และผ้าไหมพื้นเมืองลายต่าง ๆ อาทิ ลายโฮล ลายอำพรม และลายดอกพิกุล ซึ่งบางผืนมีอายุมากกว่า 20 ปี


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น