วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 9.26 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถวัดกลาง ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2557 ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้น เพื่อนำรายได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดฯ ตามวิถีพุทธประเพณี"วัดกลาง" เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี 2385 เดิมประชาชนเรียกว่า"วัดหลวง" เนื่องจากเป็นวัดที่เจ้าเมืองสร้างขึ้น ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น "วัดกลาง" เพราะตั้งอยู่กลางใจเมือง โดยเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของอำเภอรัตนบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2501 ปัจจุบันมีพระครูสาธิตบุญญาภรณ์ ฉายา "กตปุญฺโญ" เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุ 6 รูป สามเณร 12 รูป และนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 90 รูปในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ครั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนที่วัดกลาง ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

ดู วัดกลาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น