วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนโสตจังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนโสต จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยาศึกษา (ม.6) และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสร้างงานแก่ผู้สนใจทั่วไป ได้รับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี 2556

โรงเรียนโสตจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น