วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557

ประวัติความเป็นมา
อำเภอท่าตูมเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลมาช้านาน เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในการคมนาคมในอดีตของจังหวัดสุรินทร์ พี่น้องชาวท่าตูมจึงมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้มาโดยตลอดเป็นเวลาช้านาน ซึ่งแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อหลอมชีวิตของผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำ อันก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ของสามชนเผ่า ประกอบด้วยชนเผ่าชาวลาว ชาวเขมร และชาวกวย (หรือเรียกว่า “ส่วย”) ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นในทุกปีชาวท่าตูมจะได้รำลึกถึงพระคุณของแม่น้ำมูล โดยร่วมกันฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้น ทุกหมู่บ้านที่ตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำมูล ก็ได้อาศัยสายน้ำเป็นสันทางในการเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะ และจะมีการจัดงานทอดกฐินที่วัดของแต่ละหมู่บ้าน และจะได้ร่วมกันนำขบวนเรือยาวมาทอดกฐินร่วมกัน และนำเรือยาวมาร่วมแข่งขันกัน เพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง และความสามัคคีของชาวท่าตูม และได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันชาวท่าตูม จึงได้จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นประจำทุกปี หลังจากวันออกพรรษา เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงสืบต่อไป

งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพรัะราชทาน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 255

วันที่ 25 ตุลาคม 2557

เวลา 08.00 น. ชมขบวนแห่อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานบนหลังช้าง และขบวนที่แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น ของสามกลุ่มชาติพันธ์ และร่วมลุ้นและเชียร์เรือดังจากทั่วทุกสารทิศประลองฝีพายในรอบรองชนะเลิศ และเวลา 20.00 น. พิธีสมโภชถ้วยรางวัลพระราชทาน

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 รอบชิงชนะเลิศ กับเรือทุกประเภท และทุกค่ำคืน ชมมหรสพสมโภช

เริ่ม วันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2557
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 มนต์แคน แก่นคูณ
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วงกางเกง
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 บิ๊กวัน
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 วงวาเลนไทน์
วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ไหมไทย หัวใจศิลป์
วันที่ 25 ตุลาคม 2557 วงลาบานูน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น