วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

รำผีฟ้า

รำผีฟ้า  ชุมชนบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556


รำผีฟ้า ณ บ้านปากบุ่งแห่งนี้ มีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมรำแถน และรำอ้อ ในแถบจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน เพียงแต่การรำอ้อจะรำอยู่บนบ้านของตัวเองเท่านั้น ส่วนการเลือกสถานที่รำผีฟ้า รำแถน หรือรำพญาแถน จักให้ผู้นำทางจิตวิญญาณของหมู่บ้านเป็นผู้กำหนดว่าจะรำที่ไหน ซึ่งเท่าที่ได้พบเจอมา ส่วนใหญ่เลือกสถานที่มีบริเวณกว้างพอที่จะให้คนในชุมชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมคราวละมากคน


ส่วนวัตถุประสงค์ของการรำผีฟ้า รำอ้อ รำแถน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เป็นการรำขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนในกลุ่มชนนั้นๆ เคารพ ศรัทธา ได้ดลบันดาลให้พวกเขาได้พบแต่ความสุข มุ่งเน้นไปในเรื่องการขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นหลัก ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงได้พบเห็นผู้ป่วยที่พอจะมีแรง ได้ออกมารำร่วมด้วย ก็ด้วยหวังว่าตัวเองจะได้หายจากอาการป่วยจากการรำอวยพรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมการรำผีฟ้า จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละครั้งเท่านั้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มคนในชุมชนอีกด้วย

เกณฑ์ผู้นำชุมชนทางด้านจิตวิญญาณนั้น พบว่า... เป็นผู้สืบทอดทายาทจากผู้นำจิตวิญญาณรุ่นก่อนจากรุ่นสู่รุ่น และมีความเป็นผู้อาวุโสกว่า สำหรับสิ่งของที่นำมาเซ่นไหว้การรำผีฟ้า ณ บ้านปากบุ่งนี้ ได้แก่ กล้วย มะพร้าวอ่อน ดอกไม้  และเทียน

ลำดับกิจกรรมรำผีฟ้า

1. แต่ละคน นำเครื่องเซ่นมาร่วมพิธี ณ บริเวณรำผีฟ้า ได้แก่ กล้วยเป็นหวี มะพร้าวอ่อน ดอกไม้ เทียน

 2. นำกล้วยไปแขวนไว้ในที่ๆ จัดไว้ให้ และจุดเทียนที่มะพร้าวอ่อน เพื่อทำการถวายก่อนเข้าพิธีรำผีฟ้า

 

 


3. รำผีฟ้า โดยการรำวนขวาตามทิศเข็มนาฬิกาเป็นวง หมอแคนอยู่ตรงกลางวง รำไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก  ไม่จำกัดท่าว่าจะรำท่าอะไร ช่วงที่รำหากเหนื่อยก็นำกล้วยที่นำไปแขวนไว้นั้นมารับประทาน พูดตามประสาก็คือ รำไป กินไป เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะการรำผีฟ้าเป็นกิจกรรมที่จะต้องทำตลอดทั้งวันนั่นเอง
ดู บ้านปากบุ่ง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. บ้านปากบุ่ง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
2. ผลการค้นหา คำค้น " สิรินธร "
3. ผลการค้นหา คำค้น " อุบลราชธานี "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น