วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนายปริญญา ปานทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ

นายปริญญา ปานทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

เกิด : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
ภูมิลำเนา : อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


การศึกษาอบรม

- รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
- M.A.in GOVERNMENT จาก OHIO UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Diploma in Development Administration THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกุฎ
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- เหรียญจักรพรรดิมาลา


ประสบการณ์ในการทำงาน

- อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โอนไปรับราชการตำแหน่งอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
- นายอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
- นายอำเภอวัดโบถส์ จังหวัดพิษณุโลก
- นายอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
- นายอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- นายอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
- นายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
- นายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น