วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

วัดพระพุทธบาทพนมดิน

วัดพระพุทธบาทพนมดิน เป็นวัดป่าที่มีสิ่งก่อสร้างสวยงามบรรยากาศร่มรื่น อาทิ พระพุทธบาทจำลอง พระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฯลฯ ตั้งอยู่ติดถนนสายสุรินทร์ - ท่าตูม ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอท่าตูม ห่างจากอำเภอท่าตูม ประมาณ 5 กิโลเมตร


ในสมัยที่มีการก่อตั้งวัดในช่วงแรกๆ ชื่อวัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดพระพุทธบาทพนมดิน (ตัดคำว่า "เขา" ออก) มีหลวงปู่ธรรมรังษี เป็นเจ้าอาวาส และเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ เมื่อยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ มวลพลังแห่งความศรัทธาหลั่งไหลมายังวัดพระพุทธบาทพนมดินแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายในแต่ละวัน ทั้งนี้เนื่องมาจากวัติปฏิบัติที่เข้มข้นของหลวงปู่ธรรมรังษี ประกอบกับพุทธาคมที่เข้มขลังสายเขมร ยังผลให้ชื่อของหลวงปู่ธรรมรังษีเป็นสุดยอดพระเกจิแห่งอีสานใต้ประวัติ หลวงปู่ธรรมรังษี
หลวงปู่ธรรมรังษี นามเดิม สุวัฒน์ ฉิง เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2460 ที่ตำบลเกีย อำเภอโมงฤษี จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่ออายุได้ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร 1 พรรษา แล้วลาสิกขาออกมาช่วยบิดา มารดา ทำงานจนอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ จึงได้อุปสมบท ณ วัด เวฬุวนาราม ตำบลเกีย อำเภอโมงฤษี จังหวัดพระตะบอง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2481


หลวงปู่ธรรมรังษี เป็นพระสงฆ์ที่มีใจใฝ่ปฏิบัติสมาธิภาวนา และกรรมฐาน พร้อมทั้งได้เดินทางเข้ามาศึกษาภาษาไทย ณ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร จนสามารถอ่าน เขียน พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ท่านเคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอโมงฤษี มีสมณศักดิ์เป็น พระครูธรรมรังษี ก่อนที่จะเดินทางมาพำนักอยู่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2517 ประเทศกัมพูชาเกิดสงครามสู้รบกันอย่างรุนแรง หลวงปู่จึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเดินทางจากอรัญประเทศเข้ามายังกรุงเทพมหานคร ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเพลงวิปัสนา ในปี พ.ศ. 2518 เป็นเวลา 1 พรรษา เพื่อฝึกฝนวิปัสปัสนากรรมฐาน ต่อมาได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดป่าขี้เหล็ก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จนถึงปี พ.ศ. 2524 ได้เดินทางไปจำพรรษาที่บ้านโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2526 หลวงปู่ได้เดินทางผ่านมาที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้ปักกลดที่ป่าเขาพนมดิน ชาวบ้านแถบนี้มาพบเข้าจึงได้นิมนต์ท่านให้พำนักอยู่ ณ บริเวณที่ตั้งวัดป่าพนมดินในปัจจุบัน ท่านได้ตัดสินใจอยู่พัฒนาบุกเบิกเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน สร้างศาลาการเปรียญ เสนาสนะและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจนเจริญรุ่งเรือง ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

หลวงปู่ธรรมรังษี นับเป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนากรรมฐานอีกรูปหนึ่ง เป็นพระนักพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เริ่มตั้งแต่ก่อสร้างสำนักสงฆ์จนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดพระพุทธบาทพนมดิน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2541 ท่านได้ปรับปรุงก่อสร้างกุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ พระอุโบสถ รั้วคอนกรีตรอบวัด ประตูวัด บูรณะปฏิสังขรณ์อาคารอื่นๆ ทั้งของวัดและของส่วนราชการต่างๆ อีกมากมาย บริเวณวัดสะอาด เป็นระเบียบ แลดูร่มรื่น และสวยงาม

หลวงปู่เป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม ให้ความเมตตาแก่คนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจน ต่ำหรือสูงศักดิ์ก็ตามท่านจะปฏิบัติอย่างเสมอกันหมด สมกับเป็นพระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นตัวอย่างที่ดีของพระสงฆ์ สามเณร และพุทธบริษัททั่วไป

พระธรรมรังษี หรือ หลวงปู่ธรรมรังษี ได้มรณภาพลง เมื่อเวลา 22.48 น. ของคืนวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคไต
บริเวณกำแพงด้านหน้าวัดพระพุทธบาทพนมดิน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ประกาศกรมศาสนา ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว


ขอเชิญร่วมงานประจำปี "สักการะพระมหาเจดีย์ 93 ปี หลวงปู่ธรรมรังษี" 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2555 วัดพระพุทธบาทพนมดิน ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์วัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน
จสต.ยศ พรหมบุตร และลูกหลาน สร้างถวายวัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน
คุณแม่บ๊วย คุณพ่อชิน แซ่อึ้ง สร้างถวาย


ขอเชิญร่วมกองบุญ "ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ในวันเดียว" โดยปรมาจารย์เทศน์แหล่อิสาน พระอาจารย์มหาพิมพา ธัมมะทินโน และคณะจากจังหวัดขอนแก่น 7 เมษายน 2555 ณ วัดพระพุทธบาทพนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์วัดพระพุทธบาทพนมดิน
นายวานิช - นางสนทรี ธนาคุณ และครอบครัว
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัส "รัตนสูตร" ทำให้ภัยพิบัติอุปัทอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสงบลง ความสุขสวัสดีแผ่ไปทั่วแคว้นวัชชีแล้ว "ท้าวสักกะเทวราช" จึงได้ตรัสคาถาบูชาพระพุทธคุณว่า "ยานีธะภูตานิ สมาคะตานิ ภูมานิวายานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวมนุสสะปูชิตัง พุทธังนมัสสามะ สุวัตติโหตุ ฯลฯ"

* ขอเชิญสาธุชน จงตั้ง "นะโมตัสสะฯ" 3 จบ แล้วกล่าวคาถาดังที่ท่านท้าวสักกะเทวราชกล่าวแล้วนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงด้วยพุทธานุภาพโดยทั่วกันเทอญ


พระพุทธสุวรรณรัตนคีรีศรีมงคล
หลวงพ่อโต
พระมหาเจดีย์ พนมดิน แห่งนี้ พระครูสังฆรักษ์สุวัฒน์ จันทสุวัณโณ (หลวงปู่ธรรมรังษี) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทพนมดิน ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พระฐานานุกรม พระเทพปัญญาเมธี (ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพุทธบริษัท และศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย สร้างขึ้นเืพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ เพื่อเป็นปูชนียสถานให้เกิดความรุ่งเรืองถาวร แห่งพระบวรพุทธศาสนาสืบไปตลอดกาลนาน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประธานวางศิลาฤกษ์ วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2544 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเส็ง) ภูมิปาโลฤกษ์ เพชรฤกษ์ เวลา 09.30 น.
แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2553
โครงการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ วัดพระพุทธบาทพนมดิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม หนึ่งในโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ปริมาณงาน ปรับภูมิทัศน์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์วิหาร - ลานธณรม
"ธรรมรังษี"
ป่าดงพงพฤกษ์ร้าง  ห่างไกล
แสงสว่างจากหนใด  ส่องบ้าง
แสงธรรมผ่องอำไพ  เรืองรุ่ง
"ธรรมรังษี" สร้าง  แสดให้ ชัชวาล

คาถาบูชาหลวงปู่ธรรมรังษี

ตั้งนะโม 3 จบ
นะเมตตา  โมเมตตา
พุทเมตตา  ธาเมตตา
ยะเมตตา  สัพเพชะนะ
พหุชะนะเมตตา  เอหิเอหิมะมะ
( 5 จบ )หลวงปู่ธรรมรังษี ในโลงแก้ว วัดพระพุทธบาทพนมดินพระพุทธชินราช
รอยพระพุทธบาท

คำนมัสการรอยพระพุทธบาท
สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ โยนะกะมุเร
นัมมะทะยะ นะทิยา ปัญจะปาทะวะลัง อะหังวันทามิทูระโต

คำนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์
อุทธังทักขิเณทาฑัญจะ  ดาวะตึงเสปะติฏฐิตัง
อะโธทักขิเฌทาฑัญจะ  สีหะพะทีเปปะติฏฐิตัง
วามะทาฑัญจะอุทธัมปี  คันธาระรัฏเฐปะติฏฐิตัง
วามะทาฑัญจะอะโธปิ  ปาตาละเกปะติฏฐิตัง
ปูชานะระเทเวที  อะหังวันทามิ ธาตุโย
 
นายธนพัฒน์  ชมภูเพชร  พร้อมครอบครัว พิมพ์ถวาย


พระพุทธบาทจำลอง
พระคาถาชินบัญชรโปรดทราบ
ท่านผู้มีความประสงค์จะสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา อายุ เสริมบารมี
1. เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน บูชาครู (บูชาพระรัตนตรัย)
2. สวมชุดขาวนั่งรอ ณ บริเวณประกอบพิธี
3. ให้เข้าทำพิธีพร้อมกัน ตามจำนวนที่มา
4. กำหนดประกอบพิธี เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ อังคาร และพฤหัสบดี ตามเวลาดังนี้ 09.00 - 12.00 น. ตอนเย็นงดรับแขก

"ขอให้ปฏิบัติตาม วัน/เวลา ที่กำหนดนี้โดยเคร่งครัด" งดการใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิดเวลาประกอบพิธี


ห้องสมุด "ธรรมรังษี"

"วัดพระพุทธบาทพนมดิน"
ถิ่นธรรมค้ำชูพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมอบรมจริยา
เพิ่มพูนพัฒนาค่าของคน
พระเถระสมณะพราหมณ์ชี
ช่วยชี้วิถีธรรมนำฝึกฝน
เป็นศูนย์รวมศรัทธาสาธุชน
เย็น สุขล้น "ลานบุญ ลานปัญญา"


วัดพระพุทธบาทพนมดิน
วัดในโครงการ
"ท่องเที่ยว 9 วัด"
(จังหวัดสุรินทร์)


วัดพระพุทธบาทพนมดิน
วัดในโครงการ
"ลานบุญลานปัญญา"
(กระทรวงวัฒนธรรม)
ดู วัดพระพุทธบาทพนมดิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายชื่อวัดทั้งหมดในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
2. ผลการค้นหา คำค้น "ท่าตูม"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น