วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

เลี้ยงส่งเสมียนตราอำเภอสนม

เลี้ยงส่งเสมียนตราอำเภอสนม  ไปประจำที่อำเภอรัตนบุรี (จ.สุรินทร์) ณ บ้านนายอำเภอสนม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

อัจฉรียา  หอมขจร
เสมียนตราอำเภอ
ถ่ายเมื่อ : 14 มีนาคม 2555 , บ้านนายอำเภอสนม จ.สุรินทร์


ประวัติการทำงาน
ก.ค. 2534 - ก.พ. 2537 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และบัญชี , ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
ก.พ. 2537 - ก.ค. 2544 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และบัญชี , ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จ.สุรินทร์
ก.ค. 2544 - ก.ค. 2545 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และบัญชี , ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์
ก.ค. 2545 - มิ.ย. 2546 : เสมียนตราอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
มิ.ย. 2546 - มี.ค. 2555 : เสมียนตราอำเภอสนม จ.สุรินทร์
19 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน : เสมียนตราอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " เลี้ยงส่ง "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น