วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2555

วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2555  จัดขึ้นในวันประชุมประจำเดือนมีนาคม ของอำเภอสนม  ณ หอประชุม โรงเรียนสนมศึกษาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นายอำเภอสนม  มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติ แด่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลหนองอียอ และตำบลนานวน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปีติดต่อกัน ( 2552 - 2554 ) โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จังหวัดสุรินทร์ และพิธีมอบใบรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แด่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน ตำบลหนองระฆัง และตำบลโพนโก ที่ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ระดับทอง ณ หอประชุม โรงเรียนสนมศึกษาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดู โรงเรียนสนมศึกษาคาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ประชุมประจำเดือน "
2. เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม : www.sanompho.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น