วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

บ้านขุมดิน

บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

ประวัติหมู่บ้านขุมดิน โดยสังเขป
เมื่อประมาณร้อยกว่าปี คือ พ.ศ. 2448 ที่ผ่านมา ที่บ้านโนนนารายณ์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอำเภอโนนนารายณ์) ได้เกิดแผ่นดินแยก พร้อมเกิดโรคระบาดร้ายแรง ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างยิ่ง ปรากฏว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง นำโดยทวดหงอก ไม่ทราบนามสกุล พร้อมคณะ 6 - 7 ครัวเรือน ได้พากันอพยพหลบหนีภัย มาทางตอนใต้ของบ้านโนนนารายณ์ พอดีได้พบสถานที่เหมาะสมอันเป็นป่าทึบพร้อมหนองน้ำที่สมบูรณ์ จึงได้ตัดสินใจปลูกร่างสร้างเมือง ณ ที่แห่งนี้ สำหรับหนองน้ำปรากฏตามผู้สูงอายุเล่าว่า หนองแห่งนี้เป็นแหล่งที่พวกขอมมาขุดเอาดินเป็นอิฐ เพื่อก่อปราสาทสมัยปาปวนของขอม (ปัจจุบันปรากฏแต่ซากปรักหักพัง) ที่บ้านขุมดิน สาเหตุทีีเรียกชื่อแห่งนี้ พวกขอมขุดเอาดินปั้นอิฐ เพื่อก่อสร้างปราสาทดังกล่าว ที่ดินแห่งนั้นเลยเป็นขุม " คำว่าขุม " คำนี้ ภาษาไทยเรียกว่า " หลุม " แต่คนโบราณเก่าก่อนเรียกว่า " ขุม "  เหตุนี้จึงได้ขนานนามบ้านว่า " บ้านขุมดิน "


ดู บ้านขุมดิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น