วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

เกษตรอินทรีย์ & ไถกลบตอซัง 2555

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ทำการเกษตรอินทรีย์ และโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ บริเวณทางเข้า อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดย... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " เกษตรอินทรีย์ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น