วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

กีฬานานวนเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555

กีฬานานวนเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬาบ้่านแท่นศิลา ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

กีฬาครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่เขตตำบลนานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้แก่
- บ้านนานวน หมู่ที่ 1
- บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2
- บ้านโนนตาล หมู่ที่ 3
- บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 4
- บ้านแท่นศิลา หมู่ที่ 5
- บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6
- บ้านหัวนา หมู่ที่ 7
- บ้านตาเพชร หมู่ที่ 8
- บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9
- บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10
- บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 11
- บ้านทิพย์มงคล หมู่ที่ 12
-  บ้านหนองนา หมู่ที่ 13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวน และ บ้านอ้อมแก้ว ทั้งสองแห่งในเขตพื้นที่ตำบลนานวน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคในงานกีฬานานวนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง บ้านแท่นศิลา ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ และให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่ การดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย และเฝ้าระวังความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
ดู สนามกีฬากลาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. กีฬานานวนคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์
2. ผลการค้นหา คำค้น " บ้านแท่นศิลา "
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวน อ.สนม จ.สุรินทร์
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น