วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ถวายพระไตรปิฎก วัดธาตุ

หลวงตานวล นันทะโก (บุญสงค์) จากวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ ทำบุญถวายหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย แก่วัดธาตุ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 4 กล่อง ดังนี้
- กล่องที่ 1 จำนวน พระไตรปิฎก จำนวน 12 เล่ม
- กล่องที่ 2 จำนวน พระไตรปิฎก จำนวน 11 เล่ม
- กล่องที่ 3 จำนวน พระไตรปิฎก จำนวน 11 เล่ม
- กล่องที่ 4 จำนวน พระไตรปิฎก จำนวน 11 เล่ม
หลวงตานวล นันทะโก (บุญสงค์)
ถ่ายเมื่อ : 11 มีนาคม 2555 , วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ภาพล่าง : พระไตรปิฎกภาษาไทยดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น