วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการอบรมแกนนำชุมชนเข้มแข็ง ร่วมรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น "ยาเสพติด"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น