วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง นายอำเภอสนม (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสนม) กับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น "ยาเสพติด"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น