วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันคลีนิกความดันโลหิตสูง

กิจกรรมวันคลีนิกความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น