วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 10

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  โดย... องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามััคคี


นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแห่ชมความงามไม้ดอก ไม้ประดับ ที่จัดแสดงไว้ในงานจำนวนมาก และมีสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และของฝากจำหน่ายหลากหลาย

ดู บ้านไทยสามัคคี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น