วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บุญผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือก

บุญผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือก ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


การทำบุญผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ไปสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาธรรมวงศ์ ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   ดู วัดศรีสว่างโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น "วัดศรีสว่างโคกสะอาด"
2. ผลการค้นหา คำค้น "ผ้าป่า"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น