วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ถังตวงข้าวเปลือกสมัยโบราณ

เมื่อในสมัยอดีต มีการใช้ถังตวงข้าวเปลือกที่ทำจากไม้คุณภาพดี โดยปริมาตรที่ตวงได้ น้ำหนัก 20 กิโลกรัมต่อข้าวเปลือก 1 ถัง พ่อค้าหัวใสที่รับซื้อข้าวเปลือกในสมัยนั้น จะไปซื้อถังสำหรับตวงข้าวเปลือกจากที่ๆ ชาวบ้านให้ความเชื่อถือ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ แล้วนำถังตวงข้าวเปลือกที่ได้ไปดัดแปลง โดยทำการขูดเนื้อไม้ด้านในออกเพื่อให้บาง หวังให้ถังตวงมีปริมาตรที่เยอะขึ้นจากเดิม เมื่อรับซื้อข้าวเปลือกจะได้ข้าวเปลือกที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นโดยที่ชาวบ้านไม่รู้และต่อมาชาวบ้านได้รับทราบถึงความไม่เที่ยงตรงของพ่อค้าที่รับซื้อข้าวเปลือกด้วยถังตวงข้าวเปลือกดัดแปลง (พ่อค้าที่รับซื้อข้าวเปลือกในสมัยนั้นเป็นเจ็ก มีหลายรายที่รับซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่เอ่ยถึง) เมื่อจะมีการซื้อขายข้าวเปลือกคราใด ชาวบ้านก็มักจะมายืมถังตวงข้าวเปลือกใบนี้ (ดังภาพที่แสดงอยู่ในหน้านี้) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตวงข้าวเปลือกเรื่อยมาจนถึงยุคตาชั่งเข้ามามีบทบาทในการชั่งน้ำหนักข้าวเปลือก ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2500


ถังตวงข้าวเปลือกขนาดความจุ 20 กิโลกรัม สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2479
ปัจจุบัน ถังข้าวเปลือกนี้มีอายุ 74 ปี
ข้อมูลโดย : (ปู่) นายทอง สมหวัง , อ้างอิง 20 ธ.ค. 2553
ถ่ายเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2553 ที่บ้านคุณแม่วิไลวรรณ กำลังกล้า 

ภาพบน : แบบแสดงโครงสร้างถังตวงข้าวเปลือกขนาดความจุ 20 กิโลกรัม

1 ความคิดเห็น:

  1. จำได้ว่าตอนเด็กเคยใช้ แบบว่าหนักมากกก ยกไม่ไหวเลยทีเดียว

    ตอบลบ