วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กฐินสามัคคีอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

กฐินสามัคคีอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เพื่อนำไปทอดถวายกฐิน ณ วัดสว่างนายม บ้านนายม ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์


บ้านนายม ชาวอีสานในพื้นที่เรียก "บ้านหนองอีฮม" เมื่อย้อนอดีตไป ประมาณ 40 กว่าปี (อ้างอิง : 5 พ.ย. 2553) บุคคลที่มีอายุครบ 20 ปี จะต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอรัตนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำบัตรประจำตัวประชาชนในสมัยนั้น ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนเขตพื้นที่ บ้านสนม, บ้านทัพไทย, บ้านแคน, บ้านแคนน้อย, บ้านหนองอีฮม และบ้านอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยเลือก "บ้านหนองอีฮม" เป็นจุดให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว การเดินทางของประชาชนในสมัยนั้นมีบ้านสนม,บ้านทัพไทย และบ้านแคนน้อย ใช้เส้นทางโคกกลาง เพื่อเดินทางมายังบ้านนายม (บ้านหนองอีฮม)
ดู วัดสว่างนายม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น