วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การทอดกฐิน

กำหนดการงานทอดกฐิน

วันแรก
เวลา 07.00 น. ตั้งองค์กฐิน ณ ...........................
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 18.00 น. เจริญพุทธมนต์เย็น

วันที่สอง
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร
เวลา 09.30 น. เคลื่อนองค์กฐิน
เวลา 13.00 น. ถวายองค์กฐิน

*** หมายเหตุ : ภาพแสดงตัวอย่างงานทอดกฐินของคุณพ่อโสร์ - แม่ก้อน ศรีเมือง พร้อมญาติ ณ บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 2 บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 28 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพื่อทอดถวายกฐิน ณ วัดสว่างนาศรีสุข บ้านนาศรีสุข ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


ดู วัดสว่างนาศรีสุข ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสว่างนาศรีสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น