วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สัมมนา เรื่อง "ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาฯ สู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน"

จัดโดย สมาพันธ์พลเมืองฐานรากร่วมกับนิตยสารข้าวเศรษฐกิจ บริษัท มีเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ป จำกัด

ผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด "มหาชน"

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น